خدمات ما
تمامی خدمات در منزل شما انجام میگردد حتی در  روستاها

وصل سرم

کشیدن بخیه

پانسمان

کنترل فشار و قندخون

​نمونه گیری آزمایشات

ویزیت پزشک عمومی

ویزیت پزشک داخلی

تزریق آمپول

فصد خون

​تعویض و شستشو استوما

​شستشوی مثانه

سونداژ معده و مثانه

تماس مستقیم